Unit Kawalan Infeksi

Unit Kawalan Infeksi mula ditubuhkan di Hospital Mentakab pada tahun 2000 dan hanya dikendalikan oleh seorang Jururawat Terlatih. Unit ini telah berpindah sempena perpindahan Hospital Mentakab ke Temerloh iaitu Hospital Sultan Haji Ahmad Shah pada 15/4/2015.

Pada hari ini Unit Kawalan Infeksi mempunyai 6 anggota yang terdiri daripada seorang Penyelia Jururawat, seorang Ketua Jururawat, seorang Jururawat KUP dan tiga orang Jururawat Terlatih.

Unit Kawalan Infeksi ini menjalankan tugas mengumpul data, memantau Health Care Associated Infection (HCAI), mengawal infeksi mengikut senarai tugas yang telah ditetapkan.

Unit Kawalan Infeksi ini berada di lokasi Aras 3 bersebelahan dengan Unit Pendidikan Pesakit dan Auditorium.

 Jawatan / Lokasi No Sambungan
Penyelia Jururawat (U42) / Jururawat KUP (U32) / Jururawat (U29) 1617 

 • Memastikan kakitangan mengamalkan Hand Hygiene melebihi 80 peratus.
 • Memastikan kadar Health Care Associated Infection (HCAI) tidak melebihi 0.4 peratus.
 • Melihat pesakit yang mempunyai Alert Organism dalam masa 1 jam pada hari bertugas selepas keputusan makmal diterima.

Hari   : Isnin – Jumaat

Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang

 1. Unit Kawalan Infeksi bertanggungjawab membentuk polisi dan prosedur berkaitan dengan kawalan jangkitan di hospital.
 2. Memastikan polisi dan prosedur kawalan infeksi selaras dengan polisi yang telah ditetapkan oleh National Infection and Antibiotic Control Committee(NIACC).
 3. Menjadi penasihat kepada keselamatan hospital ditempat yang berisiko tinggi seperti dewan bedah, icu dan lain-lain.
 4. Memberikan cadangan berkaitan langkah kawalan infeksi yang patut diambil berdasarkan data yang diperolehi.
 5. Terlibat secara langsung di dalam aktiviti kawalan infeksi untuk kejadian wabak di peringkat hospital.
 6. Lawatan ke wad/unit dilakukan untuk mengenalpasti jangkitan hospital serta pengurusan kebersihan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan melakukan remedial action untuk penambahbaikan.
 7. Aktiviti Surveillance, audit dalaman dan membuat pemantauan mengenai Health Care Associated Infection
  • Membuat perancangan untuk perlaksanaan aktiviti Surveillance di peringkat Hospital.
  • Menjalankan aktiviti Surveillance Alert Organism, dan kadar Health Care Associated Infection selaras dengan arahan daripada kementerian kesihatan Malaysia.
  • Menjalankan aktiviti audit dalaman berkaitan Hand Hygiene, kepatuhan kepada polisi kawalan infeksi dan penggunaan Disinfectant secara berkala.Terlibat dalam aktiviti Surveillance Sharp Injury dan penyimpanan rekod.
  • Menganalisa data Surveillance dan audit yang dijalankan secara berterusan. Merancang dan melaksanakan aktiviti penambahbaikan sekiranya perlu selepas analisa data dijalankan.
 8. Polisi kawalan infeksi dan antibiotik
  • Menyediakan dan menyemak polisi berkaitan kawalan infeksi dan antibiotik setahun sekali atau dari masa ke     semasa sekiranya terdapat perubahan di peringkat KKM semasa sekiranya terdapat perubahan di peringkat KKM atau Hospital.
  • Menyediakan dan menyemak polisi berkaitan penggunaan PPE, disinfektan dan Sterilization.
 9. Pendidikan dan Latihan
  • Menganjurkan program pendidikan berkaitan kawalan infeksi kepada kakitangan dari masa ke semasa. Memberikan orentasi berkaitan kawalan infeksi kepada kakitangan baru.
  • Menganjurkan ceramah secara formal dan tidak formal kepada semua kakitangan kesihatan dari masa ke semasa.
 10. Imunisasi kakitangan
  • Menyelaras dan melaksanakan program immunisasi kakitangan e.g vaksinasi Hepatitis B.
 11. Melakukan Air Sampling dan Environmental Sampling ditempat berisiko tinggi seperti Dewan Bedah atau di Unit Rawatan Bayi sebagai rutin jika terdapat Outbreak atau Renovation.

 •  Mewujudkan sebuah unit yang efektif dalam pencegahan dan pengawalan jangkitan Health Care Associated Infection (HCAI) di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah.
 • Mengutamakan penjagaan perawatan yang maksima serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat.
 • Menyediakan program kawalan infeksi dan memastikan ianya dilaksanakan dengan berkesan.
 • Memantau pelaksanaan dan pemantauan prosedur kerja dan polisi yang ditetapkan dalam pengawalan kawalan infeksi hospital.
 • Menyediakan program pendidikan kawalan infeksi dan orientasi kepada anggota hospital, pesakit dan pelawat. 

. Sila klik di sini

Bil Aktiviti dan Kursus Tarikh
 1 CNE Sudah Terhantuk Baru Terngadah : Stop Stick!  12/02/2019
2 CME What's Hot and Spicy In Infection Control 19/04/2019
3 "Fun Walk" 2019 Hand Hygiene Day 29/06/2019
4 CME : Tanggungjawab Dalam Mengurangkan Jangkitan Covid-19 di HoSHAS 20/08/2021
5 Kursus dan Sambutan Hand Hygiene Day 2022 Peringkat Hospital Sultan Haji Ahmad Shah 24/05/2022
6 CME : Unite for Safety Clean Your Hands 03/06/2022
7 Explorace Hand Hygiene Day 25/06/2022
8 Kursus Dan Sambutan Hand Hygiene Day 2023 Peringkat HoSHAS 05/05/2023
9 Hand Hygiene Day 5km Fun Run and Walk 02/09/2023
10 Kursus Kawalan Infeksi Peringkat Hospital Kluster 2023 26/10/2023

9. hand hygiene day 02092023

1
0. pertandingan mewarna hand hygiene day 2023 02092023
HOSHAS

QR Code
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.

Hakcipta Terpelihara © 2022 Hakcipta Terpelihara Portal Rasmi Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Kemaskini : 12/04/2024 Jumlah Pelawat : 7578