Unit Kejuruteraan

Unit Kejuruteraan memberi perkhidmatan pemantauan dan konsultansi bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan asset untuk keselamatan dan keselesaan penggunaan serta pembangunan infrastruktur hospital berteraskan modal insane yang kreatif dan inovatif.

Lokasi : Aras 1

Jawatan / Lokasi
No Sambungan
Jurutera 1010
Penolong Jurutera  2154

1. Unit kami memastikan perlaksanaan kerja-kerja servis dan penyelenggaraan berikut oleh syarikat konsesi di bawah Perkhidmatan Sokongan Hospital agar ianya dilaksanakan mengikut kehendak seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Konsesi:

i) Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti -
Facilities Management Services (FMS)

ii) Perkhidmatan Kejuruteraan Fasiliti –
Facilities Engineering Maintenance Services (FEMS)

iii) Perkhidmatan Kejuruteraan Biomedikal –
Biomedical Engineering Maintenance Services (BEMS)

iv) Perkhidmatan Pendobian Linen
Linen and Laundry Services (LLS)

v) Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal
Healthcare Waste Management Services (HWMS)

vi) Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian
Cleansing Services (CLS)

2. Membantu, memberi khidmat nasihat teknikal, memantau serta memastikan segala piawaian dan peraturan dipatuhi dalam melaksanakan projek-projek pembangunan di premis kesihatan

1.  Memastikan proses kerja mematuhi piawaian dan prosedur untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten..
2.  Mengukuhkan pemantauan dan kompetensi kejuruteraan sediada.
3.  Menyediakan perkhidmatan kejuruteraan dan konsultansi projek yang efektif dan inovatif.
4.  Membangunkan modal insane dan kompetensi baru.
5.  Mengutamakan integriti dalam memberikan perkhidmatan.
6.  Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.
7.  Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.

CADANGAN TARIKH / MASA  AKTIVITI 
26/01/2018 (SELASA)
9.00 AM 
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH 
27/02/2018 (SELASA)
9.00AM 
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
14/03/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan) 
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
03/04/18 (SELASA)  LAWATAN KERJA PENGARAH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (BPK), KKM 
10/04/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan) 
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
08/05/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan)
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
05/06/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan)
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
03/07/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan)
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
07/08/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan)
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
04/09/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan)
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
02/10/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan)
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH
05/11/2018 (ISNIN)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan) 
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH 
04/12/2018 (SELASA)
9.00AM (Tertakluk kepada perubahan) 
LAWATAN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) BERSAMA TIMBALAN PENGARAH

Aktiviti : Lawatan Pemantauan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) Bersama Timbalan Pengarah

Tarikh : 03/04/2018 Selasa

PKJ Kejuruteraan

Aktiviti : Lawatan Pemantauan Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) Bersama Timbalan Pengarah Perubatan II

Tarikh : 19/04/2018 Khamis

lawatan bangunan tpp

Bil  Aktiviti / Kursus Tarikh
 1 CME : Pengurusan Sisa di Hospital 11/01/2019
2 CME : Energy Saving and Fire Fighting System 24/03/2023
3 CME : Energy Management 09/06/2023
4 Sustainability Programme : Steps To Get Energy Saving 17/07/2023
5 CME : Safety of Electrical Installations and Equipments 01/09/2023
6 Kempen Kesedaran IAQ 2023 16/10/2023
HOSHAS

QR Code
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.

Hakcipta Terpelihara © 2022 Hakcipta Terpelihara Portal Rasmi Hospital Sultan Haji Ahmad Shah. Kemaskini : 22/02/2024 Jumlah Pelawat : 12517