JABATAN OBSTETRIK & GINEKOLOGI (O&G)
TEL: 09-557 2601

Dr Roziah binti Husin
Ketua Jabatan Obstetrik dan Ginekologi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


MISI

Untuk menyediakan perkhidmatan obstetrik dan ginekologi yang cekap, adil dan saksama mampu disedia dan diperolehi kepada semua wanita melalui pengunaan teknologi yang sesuai dan terkini serta memenuhi kehendak pelanggan dan penekanan kepada kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemuliaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan kualiti kehidupan selaras dengan wawasan Kementerian Kesihatan Malaysia.

VISI

Untuk menjadi sebuah institusi kecemerlangan dalam perkhidmatan kesihatan, pusat rujukan dan penyelidikan dalam bidang obstetrik dan ginekologi yang diiktiraf di peringkat negara dan antarabangsa.

OBJEKTIF

Untuk memberi perkhidmatan kesihatan dari aspek promosi, pencegahan dan kuratif yang bersepadu kepada penduduk Negeri Pahang Darul Makmur, terutamanya penduduk luar bandar dan menggalakkan masyarakat menyertai penyelenggaraan serta mengamalkan taraf kesihatan yang optima dengan mencegah dari kejadian penyakit-penyakit supaya membolehkan penduduk hidup dalam keadaan fizikal, mental dan sosial yang baik dan sempurna.

PIAGAM PELANGGAN

Tekad kami menguruskan pengurusan yang terancangdan berkualiti secara berterusan dalam :

 • Memastikan pengurusan yang cekap dan berkesan dari segi ketepatan masa, pematuhan piawaian kualiti dan penggunaan sumber secara optimum selaras dengan peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa;

 • Memastikan urusan penyediaan untuk semua lengkap diterima;
 • Memastikan semua diuruskan dengan cekap, telus dan saksama mengikut peraturan-peraturan yang berkuatkuasa;
 • Memastikan pengurusan diuruskan dengan lebih cekap, telus, amanah dan menepati masa;
 • Memastikan urusan yang melibatkan diproses dengan adil, cekap dan tepat pada masa yang ditetapkan.

 

SERVIS YANG DIBERIKAN

 • Maternalfetalmedicine (MFM): Dr Roziah
 • Urogynaecology -Dr Ganesh
 • Gynaeoncology -Dr Norhuda
 • Prepregnancy care -Dr Hasliza
 • Infertility - Dr Norlidar

 

AKTIVITI HARIAN JABATAN O&G

 Day Session
7.45 - 8.15am 8.00am - 1.00pm  2.00pm - 5.00pm 
 Monday Morning
 Pass-over
Public Antenatal    
 Tuesday Gynae Clinic 

Antenatal Clinic (Staf)
Houseman Teaching

Week 1 & 3
 Wednesday CME Hospital

Scan Clinic
Postnatal Clinic
Detailed Scan Clinic
Operation Theatre Day (OT)

Operation Theatre Day (OT)
CNE Hospital

 Thursday Morning
 Pass-Over

Urogynae Clinic
Oncology Clinic / Molar
Colposcopy
Infertility /Menoupause
Combine Clinic

Week I,3,5
 
Every 3 week      
Week 4

 

CME
Nearmiss
Perinatal Mortality
Review

Week 2 & 4
 Friday

CME / Operation Theatre Day (OT)

Operation Theatre Day (OT)
 1. Rondaan Wad - Setiap Hari
 2. Dewan Bedah Maternity - LSCS Elektif  ( Isnin hingga Jumaat )
                                       - Emergency ( Setiap hari) 

 Carta Organisasi

Jadual Klinik Obstetrik & Ginekologi

 

Back To Top

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA