UNIT PEMBANGUNAN

TEL: 09-557 2031

PROFAIL

AFIZAH AZLEEN BINTI ABD. RAHIM
Ketua Unit
 


Visi

Untuk menjadikan HTAA sebagai sebuah institusi perubatan yang menawarkan infstruktur dan prasarana yang kondusif dan perkhidmatan sokongan hospital yang boleh diberikan kepada pesakit dengan kapasiti yang ada.

Misi

Membangun dan menyelenggara prasarana dan infratruktur hospital dengan efisyen dari segi kos dan masa ke arah persekitaran yang kondusif untuk rawatan perkhidmatan kesihatan yang terbaik.

Objektif

  1. Memastikan kerja-kerja Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan bersistematik.
  2. Memastikan kerja-kerja kecil dapat dijalankan dengan teratur.
  3. Memastikan kerja-kerja ubahsuai/naiktaraf adalah teratur dan mengikut Arahan Perbendaharaan.

Piagam Pelanggan

  1. Memastikan urusan sebutharga kerja dilaksanakan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh iklan sebutharga.
  2. Memastikan kerja-kerja pembaikan kecil diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari selepas mendapat kelulusan Pengarah Hospital

Fungsi

Fungsi utama Unit Pembangunan adalah untuk merancang, menyelaras dan melaksanakan projek-projek pembangunan HTAA. Ianya termasuk pembangunan fizikal dan juga penambahbaikan perkhidmatan. Unit ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan semua perbelanjaan melalui peruntukan pembangunan tahunan BP 301, BP 06, Dasar Baru dan One-off dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Carta Organisasi

 

 

 

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA