JABATAN RADIOLOGI

Tel: 09-5133333 (samb: 2052) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROFAIL

  Dr. Norie Azilah binti Kamarudin
Pakar Perunding Radiologi Gred Khas C (KUP) & Ketua Jabatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Ms. Ong Geok Khim
Ketua Juru X-Ray (Diagnostik) U44
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PENDAHULUAN

Jabatan Radiologi merupakan salah satu jabatan sokongan klinikal. Perkhidmatan yang diberikan meliputi radiologi diagnostik dan juga radiologi intervensional bagi tujuan teraputik.

Visi Jabatan

Menyediakan perkhidmatan radiologi dan intervensi yang cemerlang dan berkualiti bersesuaian dengan Visi KKM dan HTAA.

Misi Jabatan

Menyediakan perkhidmatan radiologi yang berkualiti dan cemerlang melalui satu pasukan kerja yang penyayang, profesioanal dan berdedikasi dengan mengunakan teknologi sediada dengan menekankan kesesuaian dan keselamatan pesakit.

Objektif Jabatan

 1. Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti.
 2. Menyediakan perkhidmatan yang memuaskan kepada pelanggan.
 3. Menyediakan perkembangan professional berterusan kepada semua kategori anggota.
 4. Mengadakan dan mengamalkan budaya korporat.
 5. Melaksana dan menggalakkan penyelidikan ke arah kecemerlangan perkhidmatan.

Piagam Pelanggan Jabatan

Perkhidmatan yang disediakan di bahagian jabatan utama adalah seperti berikut:

 1. Pemeriksaan X-Ray Am
 2. Ultrasound
 3. Pemeriksaan X-Ray Khas
 4. Mammografi
 5. Intervensi (biopsy/drainage dan nephrostomy)
 6. Orthopantomografi (OPG)
 • Bagi pemeriksaan X-Ray Am (8.00pagi-5.00petang). Jabatan ini akan berusaha supaya:
 1. Anda akan didaftarkan untuk pemeriksaan dalam masa 15 minit.
 2. Selepas pemeriksaan anda akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam masa 30 minit.
 3. Selepas pemeriksaan, anda akan diberikan filem x-ray dalam masa 30 minit.
 •  Urusan temujanji:
 1. Bagi urusan mendapatkan tarikh temujanji, pemeriksaan, urusan anda akan selesai dalam masa 30 minit.
 2. Bagi perkhidmatan yang lain, masa pemeriksaan adalah tertakluk kepada jenis pemeriksaan dan modaliti yang digunakan.

PERHATIAN

Masa yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada status peralatan dan bilangan anggota bertugas.

Bagi perkhidmatan lain-lain, masa adalah tertakluk kepada jenis pemeriksaan dan modaliti yang digunakan.

Sebarang pertanyaan dan cadangan, hubungi Ms. Ong Geok Khim, Juru X-Ray (Diagnostik) U44. Tel: 09-5572061


Perkhidmatan Dan Produk Yang Disediakan

 1. Pemeriksaan X-Ray Am.
 2. Pemeriksaan X-Ray Portable.
 3. Pemeriksaan Fluoroskopi di Dewan Bedah ( Ortho O.T dan General O.T ).
 4. Pemeriksaan Fluoroskopi Utama,ERCP dan Intravenous Urethrogram (IVU).
 5. Pemeriksaan Mammografi Digital (FFDM).
 6. Pemeriksaan Tomografi Berkomputer (CT Scan).
 7. Pemeriksaan Pengimejan Resonan Magnetik (MRI).
 8. Pemeriksaan Ultrasound.
 9. Pemeriksaan Bone Densitometer.
 10. Pemeriksaan Angiografi.
 11. Prosedur Intervensi menggunakan Fluoroskopi, CT Scan dan Ultrasound.
 12. Perkhidmatan di luar waktu pejabat.
 13. Perkhidmatan Filem Reporting dan Perundingan.

Sumber Manusia

Jabatan Radiologi HTAA diketuai oleh Pakar Perunding Radiologi Gred Khas C dan dianggotai :-

 1. 8 orang Pakar Radiologi
 2. 13 orang Pegawai Perubatan
 3. 1 orang Pegawai Sains (Fizik)
 4. 51 orang Juru X-Ray (Diagnostik)
 5. 3 orang Jururawat
 6. 1 orang Pembantu Tadbir
 7. 5 orang Pembantu Perawatan Kesihatan

OBJEKTIF KUALITI

KADAR PENOLAKAN ‘DRY FILM’ TIDAK MELEBIHI 2.5%

NUMERATOR

DENOMINATOR

KEKERAPAN

 Bilangan Filem yang di ‘Reject’.

 Jumlah Keseluruhan ‘Dry Film’ yang digunakan.

 Setiap Bulan

 

HPIA

 1. PERCENTAGE OF TURN AROUND TIME WITHIN LESS THAN OR EQUAL TO (≤ 45) MINUTES OF URGENT PLAIN RADIOGRAPHIC EXAMINATION REQUESTED BY EMERGENCY UNIT/DEPARTMENT
 2.  STANDARD: ≥80%
 3.  MONTHLY

Carta Organisasi

Borang Permohonan Pemeriksaan Radiologi Baharu

Prosedur Kualiti Pelaksanaan Pemeriksaan

Back To Top

Tarikh Kemaskini : 12 Januari 2024

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA