JABATAN OTORINOLARINGOLOGI
TEL: 09-557 2753

PROFAIL

Dr. Mohd Zaki bin Ahmad
Ketua Jabatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pendahuluan

Jabatan ORL merupakan pusat rujukan utama (tertiary) di Pahang bagi penyakit berkaitan ORL kepala dan leher. Sentiasa menyedaiakan dan melahirkan tenaga pakar yang berwibawa, inovatif, dinamik, pro aktif dan berkualiti dalam bidang ORL.

Objektif

  1. Memberikan perkhidamtan terkini untuk penyakit yang berkaitan telinga, hidung dan tekak serta kepala dan leher sejajar dengan perkhidamtan teknologi terkini.
  2. Menyediakan perkhidamtan kepakaran yang bermutu tinggi dan memuaskan untuk pesakit yang berurusan dengan jabatan.
  3. Mencegah kompilasi penyakit yang berkaitan dengan telinga, hidung dan tekak serta bekerjasama dengan jabatan lain.
  4. Menyediakan perhidmatan rehabilitasi pendengaran dan pertuturan.

Misi

Menyediakan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan Otorinolaringologi dalam komuniti dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Visi

Jabatan Otorinolaringologi sebagai jabatan yang memberi perkhidmatan kepakaran yang cekap dan berdedikasi berteraskan etika kerja yang murni dan menepati kehendak pesakit.

Piagam Pelanggan

  1. Setiap kes baru akan di daftarkan dalam masa 10 hingga 15 minit. (bergantung kepada dokumen lengkap)
  2. Setiap pesakit akan menunggu untuk berjumpa doktor tidak melebihi 30 minit dari masa temujanji yang ditetapkan.
  3. Setiap pesakit akan menerima rawatan dari 30 hingga 60 minit. (bergantung kepada prosedur yang dilakukan)
  4. Urusan temujanji berikutnya diberikan dalam masa 10 minit. (jika ada).

Sumber Manusia

Jawatan Jumlah
Pakar ORL UD54 6
Pegawai Perubatan UD54 2
Pegawai Perubatan UD52 1
Pegawai Perubatan UD48 3
Pegawai Perubatan UD44 1
Pegawai Perubatan UD43 4
Pegawai Pemulihan Perubatan (Audiologi) U44 4
Pegawai Pemulihan Perubatan (Audiologi) U41 1
Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) U44 1
Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) U41 2
Penolong Pegawai Perubatan U32 2
Penolong Pegawai Perubatan U29/KUP U32 5
Jururawat Terlatih U29/KUP U32 4
Jururawat Masyarakat U19 1
Pembantu Tadbir N19/W19 1
Pembantu Perawatan Kesihatan U14 3
Pembantu Perawatan Kesihatan U11 1

 

Jadual Klinik    |     Carta Organisasi

 Tarikh Kemaskini : 5 Disember 2023

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA