JABATAN PEMBEDAHAN KARDIOTORASIK

No. Tel: samb. 3093

PROFAIL

Dr. Faisal bin Ismail
Ketua Jabatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


PENGENALAN

Jabatan Pembedahan Kardiotorasik, Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan, adalah salah satu jabatan yang telah mengharumkan nama baik Hospital HTAA dan telah memulakan perkhidmatan pada 20 November 2012 dan kini telah memasuki tahun ke-2 perkhidmatan. Jabatan ini merupakan Pusat Pembedahan Jantung dan Paru – Paru yang ke Tujuh di bawah naungan kerajaan persekutuan sepenuhnya menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia berperanan sebagai pusat rujukan utama bagi Zon Pantai Timur terutamanya Negeri Pahang dan Terengganu.  Ianya terdiri daripada Kompleks Dewan Bedah Kardiotorasik ( mempunyai 2 buah bilik bedah), Unit   Rawatan Rapi Kardiotorasik ( CICU – diurus bersama dengan Unit Anestesiologi Kardiotorasik dan Perfusi)) yang mempunyai 6 katil, Wad Pembedahan Kardiotorasik (termasuk CHDW – Cardiac high dependancy ward) yang terdapat 29 katil ( berkongsi dengan Jabatan Kardiologi) dan Klinik Pembedahan Kardiotorasik ( gunasama dengan Jabatan Kardiologi).   Dengan mendapat sokongan Jabatan Kardiologi dan Unit Perfusi & Kardiak Anaestesiologi, perkhidmatan kardiovaskular dan torasik yang menyeluruh telah dapat diberikan.Di antara perkhidmatan yang diberikan termasuklah pembedahan jantung dewasa, pembedahan torasik dan rawatan perubatan kardiak dan torasik di Klinik Pakar Pembedahan Kardiotorasik, HTAA.

Sepanjang tahun pertama perkhidmatan, Pembedahan Jantung Terbuka dan paru – paru menunjukkan prestasi memberangsangkan dengan jumlah kes melebihi100 di mana 10 kes adalah dari Pembedahan Torasik. Pencapaian ini merupakan kejayaan kepada HTAA hasil daripada sokongan pelbagai pihak dan komitmen kumpulan perintis Pembedahan Kardiotorasik. Bagi meraikan tahun pertama pekhidmatan ‘First Year Anniversary Dinner’ telah berjaya diadakan pada 21 November 2013 dengan kehadiran Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia.

Visi

Menjadikan Jabatan Pembedahan Kardiotorasik Hospital Tengku Ampuan Afzan sebagai sebuah Pusat Rujukan Perkhidmatan di pantai timur yang cemerlang

Misi

Jabatan Pembedahan Kardiotorasik Hospital Tengku Ampuan Afzan  akan menyediakan perkhidmatan pembedahan kardiotorasik yang efisyen, berkesan dan berkualiti dengan menitikberatkan aspek latihan dan penyelidikan serta memastikan nilai-nilai budaya korporat diterapkan dalam setiap lapisan anggota jabatannya. 

OBJEKTIF

Objektif utama Jabatan Pembedahan Kardiotorasik adalah seperti berikut:
1. Untuk menjadi satu pusat kecemerlangan (center of excellence).
2. Untuk memberi perkhidmatan pembedahan kardiotorasik yang berkualiti tinggi.
3. Untuk menjadi satu pusat rujukan yang utama di wilayah timur.
4. Untuk menjadi satu pusat latihan pembedahan kardiotorasik.

PIAGAM PELANGGAN

Kami berikrar akan:

 1. Memberi perkhidmatan yang optima dan berkualiti kepada pelanggan tanpa mengira kaum, agama dan status.
 1. Memastikan semua pelanggan dilihat oleh Pegawai Perubatan dalam masa 12 jam dan Doktor Pakar dalam masa 24 jam.
 1. Mengawal pelanggan supaya selalu berada di dalam keadaan selamat dan terjamin.
 1. Perihatian terhadap kehendak-kehendak pelanggan.
 1. Memberi katil yang kemas kepada pelanggan.
 1. Menghubungi waris pelanggan dengan segera jika keadaan pelanggan sangat tenat dan membimbangkan.
 1. Memberi pendidikan kesihatan kepada pelanggan bagi tiap-tiap kemasukkan.
 1. Menentukan keadaan dan diagnosa pelanggan akan diterangkan oleh doktor kepada pelanggan dan waris tertentu sahaja.

UNIT UTAMA

Untuk mencapai objektif yang tersebut, Jabatan Pembedahan Kardiotorasik berfungsi melalui lima unit utama iaitu:
1. KLINIK PEMBEDAHAN KARDIOTORASIK (CTC)
2. WAD PEMBEDAHAN KARDIOTORASIK (CTW)
3. ’CARDIAC HIGH DEPENDANCY WARD’ ( CHDW)

4. DEWAN BEDAH KARDIOTORASIK (COT)
5. UNIT RAWATAN RAPI KARDIOTORASIK (CICU)

Kesemua unit-unit ini serta pentadbirannya adalah di bawah kuasa Ketua Jabatan Pembedahan Kardiotorasik kecuali CICU dibawah pentadbiran Unit Anaestesiologi Kardiotorasik dan Perfusi. Wad Pembedahan Kardiotorasik dan Klinik Pembedahan Kardiotorasik dikongsi sama dengan Jabatan Kardiologi. Sebarang hal ehwal yang melibatkan atau membabitkan unit-unit ini termasuklah kakitangan-kakitangan yang bertugas di dalamnya mestilah dirujuk kepada Ketua Jabatan Pembedahan Kardiotorasik.

SKOP PERKHIDMATAN

Skop Perkhidmatan Pembedahan Kardiotorasik yang diberikan oleh jabatan ini adalah meliputi perkhidmatan-perkhidmatan seperti berikut :

 1. Perkhidmatan Pembedahan Jantung
 2. Perkhidmatan Pembedahan Torasik
 3. Perkhidmatan Pesakit Dalaman
 4. Perkhidmatan Pesakit Luar
 5. Perkhidmatan Rawatan Rapi
 6. Perkhidmatan Kecemasan 24 Jam (Pembedahan Jantung dan Paru-paru)

ORGANISASI

Kumpulan Pengurusan Tertinggi JUSA C 1 orang
Kumpulan Pengurusan dan Profesional UD 48 & UD44 4 orang
Kumpulan Sokongan I U42/U36/U32/ U29 52 orang
Kumpulan Sokongan II U14/U11 9 orang

CARTA ORGANISASI

 

1. KLINIK PEMBEDAHAN KARDIOTORASIK

 Lokasi

Dari tarikh penubuhannya hingga ke hari ini, klinik kardiotorasik dikongsi bangunan yang sama dengan Jabatan Kadiologi. Klinik tumpangan ini terletak bersebelahan dengan wad respiratori (Anggerik). Di ruang ini jabatan diperuntukan sebanyak 4 bilik dan beberapa bilik untuk kegunaan lain seperti ECG, dressing dan ruang peyimpanan fail.

 Perkhidmatan

Perkhidmatan yang diberikan melalui klinik pembedahan kardiotorasik terbahagi kepada beberapa jenis. Semua pesakit akan dilihat berdasarkan temujanji. Tanpa temujanji, pesakit akan dinasihatkan untuk mendapatkan perkidmatan di jabatan kecemasan.

 1. a) Klinik Rujukan Pakar (Specialist referral clinic): Semua pesakit yang dirujuk ke kilnik ini mestilah dirujuk oleh Pakar Kardiologi (Cardiologist) atau Pakar Respiratory (Respiratory Physician). Pesakit akan diperiksa dan dilihat dahulu oleh pegawai perubatan dan data-data klinikal diisi dalam fail kardiotorasik Kemudiannya pakar bedah kardiotorasik akan melihat dan berbincang mengenai pembedahan yang akan dijalankan dan tarikh pembedahan ditetapkan.
 2. b) Klinik Rawatan Ulangan (Follow-up clinic): Semua pesakit yang telah menjalani pembedahan adalah dikehendaki untuk datang ke klinik ini 6 minggu dari tarikh keluar wad kecuali pesakit yang bermasalah dan memerlukan rawatan susulan yang segera dikehendaki datang ke klinik ini satu minggu dari tarikh keluar wad.
 3. c) Klinik Antikoagulasi (Anticoagulation clinic): Pesakit yang menggunakan ubat Warfarin adalah dikehendaki datang ke klinik ini dan menjalani pemeniksaan INR untuk memastikan tahap antikoagulasi adalah selamat dan mencukupi.
 4. d) Klinik Preadmission (Preadmission clinic): Pesakit yang akan masuk ke Wad Kardiotorasik akan dilihat oleh pegawai perubatan seminggu sebelum tarikh masuk wad. Ini adalah untuk memastikan yang pesakit adalah sihat dan telah bersedia untuk menjalani pembedahan.
 5. e) Sessi ceramah oleh kakitangan Jabatan Kardiotorasik dan fisioterapi untuk persediaan pembedahan juga diadakan di sini.

 

2. WAD KARDIOTORASIK

Lokasi

Wad Pembedahan Kardiotorasik 7A ( Mawar) terletak di tingkat 7 bangunan utama HTAA. Wad ini penting bagi menyediakan pesakit dalam menghadapi pembedahan dan mombantu pesakit untuk pulih dengan segera selepas pembedahan.

3. DEWAN BEDAH KARDIOTORASIK (COT)

Lokasi
Kompleks Dewan Bedah Pembedahan Kardiotorasik terletak di tingkat tigat bangunan utama HTAA. Kompleks ini mempunyai 2 bilik bedah.

Fungsi

COT ini berfungsi sebagai dewan yang dikhaskan untuk pembedahan kardiotorasik samada kes elektif atau kecemasan. Dewan ini adalah tempat utama di mana aktiviti-aktiviti jabatan dijalankan. Semua pembedahan jantung terbuka dan tertutup, termasuk pembedahan congenital dan torasik dilakukan di dewan bedah ini.

4. WAD RAWATAN RAPI KARDIOTORSIK (CICU)

Lokasi

Wad rawatan rapi kardiotorasik atau CICU terletak di tingkat tiga bangunan utama HTAA. CICU terletak sama tingkat dengan dewan bedah Kardiotorasik.

Fungsi

CICU berfungsi untuk memberi rawatan intensif kepada semua pesakit yang telah menjalani pembedahan jantung dan paru-paru. CICU ini dan kakitangan-kakitangannya adalah di bawah kawalan ketua unit Anestesiologi Kardiotorasik dan Perfusi. Walaubagaimanapun, pentadbiran dan jagaan pesakit adalah tanggungjawab bersama dengan Jabatan Pembedahan Kardiotorasik.

5. WAD RAWATAN CHDW (CARDIOTHORACIC HIGH DEPENDENCY UNIT)

Lokasi

CHDW terdiri dari ruangan tertutup yang mempunyai 4 katil terletak di dalam wad pembedahan kardiotorasik 7A di tingkat tujuht bangunan utama HTAA.

POLISI UNIT

Jadual Klinik Pembedahan Kardiotorasik

PENCAPAIAN

Wad Mawar 7A (Pembedahan Kardiotorasik)

SURGICAL ADMISSION 2013
Jumlah kemasukan ke wad 250 Kes
Kematian -
BOR 4.03%

Jumlah Kedatangan Pesakit ke Klinik Pakar Pembedahan Kardiotorasik

BILANGAN KES / TAHUN 2013
Kes Baru 214
Kes Ulangan 455
Kes Rujukan 16

Jumlah Pembedahan (Dewan Bedah Kardiotorasik)

KES ELEKTIF CASES  EMERGENCY CASES  JUMLAH
2013 2013 2013
Kes Pembedahan Jantung Terbuka 74 18 92
Kes Torasik 10 5 15
Lain – Lain Kes 5 8 13
JUMLAH 89 31 120

 Jumlah Pemeriksaan Echocardiogram Pesakit Selepas Pembedahan

TAHUN PEMERIKSAAN ECHOCARDIOGRAM SELEPAS PEMBEDAHAN
HARI KE-4 SELEPAS PEMBEDAHAN ATAS PERMINTAAN PAKAR  TCA KLINIK JUMLAH
2013 95  47  75 217

 Jumlah Kematian (Mortality Case) Jabatan Pembedahan Kardiotorasik

TAHUN KES KEMATIAN MENGIKUT PEMBEDAHAN
CABG VALVE CABG + VALVE LAIN - LAIN JUMLAH
2013 4 1 2 1 8

PENCAPAIAN KUALITI 2013:

 1. 100% (Jangka masa pesakit di lihat oleh Pakar dan Peg. Perubatan serta urusan pesakit discharge selesai).
 2. Mortaliti Pembedahan Jantung Terbuka 8.7%
 3. Mortaliti Keseluruhan 6.7%
 4. Kajian Kepuasan Pelanggan –     % Pesakit berpuasa hati dengan Perkhidmatan Kardiotorasik dan % tidak berpuasa hati dengan Perkhidmatan Kardiotorasik

 

Back To Top

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA