UNIT KEJURURAWATAN

Tel : 09-557 2043

PROFAIL

Matron Zurahani binti Muhammad
Ketua Unit

 

Objektif

Untuk menyediakan penjagaan kejururawatan sesuai kualiti yang cekap dan mencukupi secara proaktif untuk memenuhi pelanggan keperluan dan dengan penekanan kepada keperluan fizikal, psikologi, sosial dan rohani individu. Kami akan menyediakan dan mencipta peluang bagi persaudaraan kejururawatan kami untuk meningkatkan kerjaya kejururawatan.

Visi

Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam menyediakan penjagaan kejururawatan berkualiti di Negeri Pahang.

Misi

Untuk memberi perkhidmatan kejururawatan berkualiti melalui penjagaan kejururawatan yang selamat, berkesan dan cekap yang akan menyumbang kepada jumlah keseluruhan penjagaan pesakit.

Fungsi

 1. Merancang mengurus perlaksanaan perawatan klinikal supaya perkhidmatan kejururawatan adalah selamat dan berkualiti tinggi sejajar dengan MISI dan VISI perkhidmatan.
 2. Menguruskan merancang, memantau dan melaksanakan pengurusan klinikal kejururawatan supaya hasil yang efektif dan cekap dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti.
 3. Melaksanakan, memantau inisiatif kualiti dan Patient Safety Goal supaya dapat memberi perkhidmatan yang selamat dan berkualiti kepada pesakit.
 4. Mentadbir urus, merancang, memantau dan menguruskan aktiviti perkembangan profesi kejururawatan supaya jururawat sentiasa kompeten dalam menyampaikan perkhidmatan perawatan dan memberi perawatan yang efektif.
 5. Melaksanakan, menjalankan penyelidikan kejururawatan dan aktiviti kualiti sebagai penambahbaikan dalam melaksanakan perawatan pesakit.
 6. Membuat rondaan kejururawatan (atas panggilan)
 7. Menyelaras dan menilai permohonan pembaharuan perakuan pengamalan jururawat tahunan (annual practising certificate (apc) untuk anggota dibawah selian..
 8. Melaksanakan sasaran kerja tahunan dan laporan penilaian prestasi tahunan anggota di bawah seliaan untuk menilai prestasi kakitangan dalam memberi
 9. Perkhidmatan yang terbaik kepada organisasi.
 10. Merancang, merangka dan menyediakan jadual tugas kakitangan dibawah seliaan.
 11. Menyemak,menyokong dan merekod permohonan cuti anggota dibawah seliaan.
 12. Memantau jururawat agar mematuhi amalan kawalan jangkitan mengikut standard precaution dan  transmission based  precaution serta mengambil tindakan preventive and corrective measures.
 13. Melatih dan memberi tunjukajar kepada anggota kejururawatan dalam menguruskan pesakit yang berisiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan berpandukan ‘patient safety goals’
 14. Merancang dan menyediakan ’training need’ mengikut takwin dan keperluan anggota bagi memastikan cpd point mencukupi mengikut garispanduan
 15. Merangka ,menyediakan dan melaksanakan program kompetensi serta permohonan credentialing & privileging anggota selia
 16. Menyediakan laporan pencapaian key  performance indicator (kpi) unit kejururawatan, jabatan,   kajian kepuasan pelanggan serta tugas audit lain yang berkaitan

Piagam Pelanggan

Mengikut Unit-unit dan Wad-wad yang tertentu.

 


 

Carta Organisasi Unit Kejururawatan

 

Tarikh Kemaskini : 12 Disember 2023 

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA