UNIT PEROLEHAN & ASET

TEL: 09-557 3889 / 3888 / 2305 / 2960

PROFAIL

   Puan Nor Aida binti Mat Isa
 Ketua Unit
 noraida[dot]isa[at]moh[dot]gov[dot]my

Profail Jabatan

Visi

Menuju ke arah pengurusan perolehan dan aset yang sistematik, cekap dan berintegriti.

Misi

Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan mengikut piawaian, dasar dan prinsip kerajaan.

Objektif

 1. Merancang dan mengurus aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan selaras dengan peraturan dan dasar kerajaan.
 2. Mengendalikan pengurusan aset alih kerajaan dengan cekap mengikut tatacara dan garis panduan yang ditetapkan.
 3. Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti serta memenuhi keperluan pelanggan.

 Fungsi

Bertanggungjawab dalam urusan perolehan secara sebutharga , menyelaras pengurusan aset alih dan stor dalam aspek pendaftaran, pelupusan, pemeriksaan, kehilangan dan hapuskira berdasarkan peraturan dan dasar kerajaan.

Piagam Pelanggan

Bil  Perkara Masa
1  Mempamirkan notis iklan dan mempelawa tawaran sebutharga sepanjang tempoh pengiklanan.  7 hari
2  Menguruskan perolehan kerajaan secara sebutharga bagi had nilai melebihi RM20 ribu hingga RM500 ribu  90 hari
3  Mengeluarkan Surat Setuju terima (SST) setelah terima keputusan Jawatankuasa Sebutharga  5 hari
4  Menyediakan dokumen kontrak dalam tempoh 4 bulan setelah SST ditandatangani  4 bulan
5  Menyelaras dokumenasi perolehan secara tender (Melebihi RM500 ribu) dan dihantar ke Jabatan Kesihatan Negeri Pahang  5 hari
6  Menguruskan proses permohonan pembiayaan alat perubatan kepada pesara perkhidmatan awam bagi peringkat berikut:

 6.1  Ketua Jabatan

 6.2  Bahagian Perkembangan Perubatan Kem. Kesihatan Malaysia
 

7 hari

21 hari
7  Pendaftaran Aset Alih kerajaan  14 hari
8  Penyerahan Kew.PA .2 ( Harta Modal) dan Kew. PA .3 ( Aset Bernilai Rendah) kepada pengguna/Unit/Jabatan  7 hari
9  Menyediakan dokumen SNF  7 hari
10  Menyediakan bekalan stok kepada pengguna/pemohon  15 minit
11  Penyerahan bekalan pakaian seragam kepada kakitangan  20 minit

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 Perkhidmatan dan Produk Yang Disediakan

 1. Menguruskan sebut harga kerajaan
 2. Menguruskan pembiayaan alat perubatan kepada pesara
 3. Menguruskan Pendaftaran aset alih PA.2 (Harta Modal), KEW.PA.3 (Aset Bernilai Rendah)
 4. Menyediakan pelabelan Aset yang telah didaftar di dalam SPA
 5. Mengemaskini dan penyediaan Kew .PA.7
 6. Memproses permohonan kelulusan hadiah/sumbangan
 7. Menyelaras pemeriksaan aset alih kerajaan dengan memastikan aset diperiksa 100% oleh pegawai pemeriksa sekurang-kurangnya satu kali setahun
 8. Menerima permohonan dan menjalankan proses pelupusan aset
 9. Menyediakan anggaran jabatan bagi perolehan secara sebutharga untuk item alat tulis, bahan bercetak dan pakaian seragam (Tudung)
 10. Menguruskan urusan permohonan pembelian berdasarkan sebutharga yang telah diluluskan jabatan
 11. Membekalkan stok kepada pelanggan
 12. Menguruskan dokumen-dokumen untuk pembayaran kepada pembekal
 13. Menyediakan laporan kedudukan stok semasa setiap suku tahun.

Program dan Aktiviti Jabatan

 1. Bengkel tatacara pemeriksaan aset alih kerajaan kepada pegawai pemeriksa
 2. Aktiviti pelupusan –mengumpul aset yang hendak dilupus secara menyeluruh dan serentak dari jabatan/unit
 3. Majlis keraian kepada kakitangan

Carta Organisasi

 

 

Save

Save

Save

Save

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA