• Kemaskini :16-4-2024.

Unit AIDS / STD

UNIT AIDS/STD, JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG

Jalan IM4, Bandar Indera Mahkota, 25582 Kuantan, Pahang

Tel : 09-5707980/09-5707981       Faks : 09-5707793         

 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1.0 PENGENALAN

Di negeri  Pahang, kes HIV pertama dilaporkan pada tahun 1989 dengan 12 kes dan kes AIDS pertama dilaporkan ialah pada tahun 1992. Tahun 2011 sebanyak 341 kes HIV baru dikesan dengan jumlah kumulatif sebanyak 9768 kes HIV dilaporkan, manakala kes AIDS sebanyak 161 kes dilaporkan dengan kumulatif 1499 kes. Unit AIDS/STD memainkan peranan penting bagi memastikan keberkesanan program pencegahan dan kawalan menangani masalah HIV/AIDS khususnya di negeri Pahang.

 

1.1 MISI DAN  VISI

Unit AIDS/STD Jabatan Kesihatan Negeri Pahang komited untuk merancang, memantau, menilai dan memastikan perlaksanaan semua program pencegahan dan kawalan AIDS/STD Kementerian Kesihatan Malaysia adalah dilaksanakan secara berkesan dalam usaha mencegah dan  mengawal penularan HIV/AIDS dan memastikan kes-kes HIV/AIDS yang dikesan mendapat penjagaan, kaunseling dan rawatan yang sewajar khususnya  di negeri Pahang.

 

1.2  OBJEKTIF

 • Mencegah jangkitan HIV/STI dan mengawal penularannya
 • Mengurangkan morbiditi dikalangan mereka yang dijangkiti.
 • Menggerakkan sumber-sumber yang ada dalam membanteras penularan jangkitan HIV/STI.
 • Mengujudkan kerjasama dan kolaborasi pelbagai agensi tempatan dalam melaksanakan program pencegahan dan kawalan penyakit AIDS/STD.

 

1.3  STRATEGI

1.3.1 STRATEGI UMUM

 • Promosi nilai-nilai murni serta amalan cara hidup sihat melalui program pendidikan AIDS/STI yang berkesan.
 • Pemantauan situasi melalui program surveilan HIVSTI
 • Pengesanan awal jangkitan dan pencegahan penularan HIV melalui perkhidmatan saringan HIV.
 • Program Pengurangan Kemudaratan (Harm Reduction) kepada golongan berisiko tinggi seperti penagih dadah secara suntikan serta mereka yang terlibat dengan aktiviti seks yang berisiko tinggi.
 • Pengukuhan perkhidmatan kesihatan/perubatan seperti penjagaan, kaunseling dan rawatan di perbagai peringkat jagaan kesihatan seperti di peringkat jagaan kesihatan primer dan hospital.

1.3.2   Pelan Strategik Kebangsaan HIV/AIDS 2006 - 2010 / National Strategic Plan (NSP) di bawah Rancangan Malaysia Ke-9.

Mempunyai 6 Strategi utama :

 • Memperkukuhkan Kepimpinan dan Advokasi
 • Latihan dan modal Insan
 • Mengurangkan HIV 'vulnerabiliti' dikalangan penagih secara suntikan (IDUs) dan pasangan mereka
 • Mengurangkan HIV 'vulnerabiliti' di kalangan wanita, golongan muda dan kanak-kanak
 • Mengurangkan HIV 'vulnerabiliti' di kalangan golongan terpinggir dan 'vulnerable'
 • Mempertingkatkan mudah capai kepada aktiviti Pencegahan, Rawatan, Penjagaan dan Sokongan

 

Matlamat  NSP:

 • Menghalang transmisi HIV
 • Mengurangkan morbiditi dan kematian berkaitan HIV/AIDS.
 • Mengurangkan impak HIV/AIDS keatas individu, keluarga, kommuniti and negara.

 

1.4  AKTIVTI PROGRAM PENCEGAHAN DAN KAWALAN  HIV/AIDS

1.4.1 Penyebaran Informasi berkaitan HIV/AIDS/STD melalui bahan pendidikan dan komunikasi berkesan melibatkan :

 • Edaran risalah, poster serta bahan pendidikan yang lain.
 • Pameran static atau bergerak
 • Seminar, konferen dan mesyuarat.
 • Mengadakan Hari AIDS Sedunia.
 • Menjalankan Program Remaja Sihat Tanpa AIDS (PROSTAR) di sekolah-sekolah dan PLKN

1.4.2  Aktiviti Surveilans : Melibatkan Pengumpulan Data Berterusan dan Sistematik melalui :

 • Notifikasi kes menikut Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988
 • Penyiasatan kes (NAR-SIASATAN-2008)
 • Pendaftaran Kes (National Diseases Burden)
 • Pengesanan Kontak / partner notification.

1.4.3  Aktiviti-aktiviti pencegahan penularan dan pengesanan kes. Menjalankan saringan HIV melibatkan :

 • Penderma darah/organ.
 • Blood dependents patient.
 • Penerima Organ/ Tissue.
 • Pekerja-pekerja asing
 • Pesakit STD
 • Pesakit TIBI
 • Pelatih Pusat pemulihan dadah (PUSPEN)
 • Banduan-banduan di penjara terutamanya "yang berisiko tinggi".
 • Pekerja-pekerja seks secara "direct" atau "indirect".
 • Orang awam yang berisiko tinggi melalui Saringan HIV Sukarela /Tanpa Nama .
 • Ibu Mengandung (PMTCT)
 • Kontak kepada mereka yang HIV positif.
 • Bakal pengantin melalui Saringan HIV Pra Perkahwinan (Pre Marital Screening)
 • Klien Program Pengurangan Kemudaratan (Harm Reduction) - Program Pertukaran jarum Suntukan Dadah (NSEP),Metadon dan kondom

Saringan HIV bertujuan untuk membolehkan :

 • mereka yang belum lagi dijangkiti kekal tidak dijangkiti dengan mengambil langkah-langkah pencegahan tertentu.
 • mereka yang telah dijangkiti diberi penjagaan perubatan dan khidmat kaunseling yang sewajarnya untuk meneruskan hidup secara positif.

1.4.4  Pengurusan Kes HIV positif : Dijalankan di klinik kesihatan dan hospital yang melibatkan aktiviti :

 • Pengesanan Jangkitan dikalangan kontak ( HIV Testing )
 • Kaunseling (pre & post-test counseling)
 • Pemantauan keatas jangkitan ( Assessment & Monitoring of Disease Progression )
 • Rawatan keatas jangkitan Oputunistik ( Management of Opportunistic Infection )
 • Memberikan ubat Antiretroviral kepada yang layak ( Highly Active Anti Retroviral Therapy )
 • Kaunseling sokongan dan rujukan
 • Kaunseling HIV.
 • Pengurusan Kes HIV  di peringkat penjagaan kesihatan primer / hospital
 • Modified Syndromic Approach (MSA) di peringkat jagaan kesihatan primer
 • Rawatan Susulan (Follow-up).

1.4.5  Penjagaan dan Sokongan

 • Kaunseling kepada mereka dijangkiti dan terdedah dengan HIV/ AIDS.
 • Aktiviti temuseru (Out-reach)

1.4.6  Kerjasama Inter-agensi Dalam Menangani HIV/AIDS :

 • Antara kementerian-kementerian (Inter-ministerial).
 • Universiti.
 • Sektor swasta (Private sectors).
 • NGOs
 • Regional (ASEAN / ASEM )
 • International