• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP)

A.  PENGENALAN

Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP) di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah ditubuhkan pada 1 April 2004 menurut arahan Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pekeliling Kesihatan Awam Bilangan 1/2004, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui surat bilangan (2) KKM -196 (55/1) SK.1 Bhg.3 bertarikh 11 Februari 2004.

Penubuhan Unit Inspektorat dan Perundangan adalah untuk mewujudkan satu struktur yang teratur dan mantap yang mampu menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan dan pendakwaan di bawah undang-undang kesihatan awam dengan lebih profesional serta mempertingkatkan kualiti dan keberkesanan aktiviti penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam.

Negeri Pahang adalah terdiri daripada sebelas daerah dan setiap daerah mempunyai sekurang-kurangnya seorang PPKP (Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran) yang bertugas di Unit Penyiasatan dan Pendakwaan Pejabat Kesihatan Daerah. Setiap PPKP Unit Penyiasatan dan Pendakwaan  daerah bertanggungjawab menyelaras dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam di daerah masing-masing.

 

B.  OBJEKTIF

OBJEKTIF UMUM

Komited dalam memberi perkhidmatan yang terbaik dalam aspek kawalan penyakit berjangkit berasaskan Budaya Kerja Cemerlang ke arah kepuasan pelanggan

OBJEKTIF KHUSUS

1.

Merancang, melaksana, mengawal dan mencegah penyakit berjangkit melalui kaedah penguatkuasaan kesihatan awam.

2.

Melindungi kesihatan awam dengan menguatkuasakan perundangan Kesihatan Awam.

3.

Memberi bantuan khidmat sokongan perundangan dan pendakwaan, nasihat dan latihan kepada Pegawai di PKD di JKN Pahang.

 

C.  VISI

Ke arah perkhidmatan penguatkuasaan kelas pertama.

 

D.  MISI

Memastikan setiap pelanggan menerima perkhidmatan kesihatan secara professional dan berkualiti dengan :-

  1. Memantapkan jaringan kerja di kalangan pegawai di PKD, JKN  Pahang dan membangkitkan kesedaran orang ramai berkenaan pencegahan penyakit berjangkit melalui kaedah penguatkuasaan perundangan kesihatan awam.
  2. Memberi bantuan khidmat sokongan perundangan dan pendakwaan kepada pegawai di PKD di JKN Pahang supaya langkah pencegahan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

 

E.  PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 

  1. Merancang aktiviti-aktiviti penguatkuasaan di bawah undang-undang kesihatan awam.
  2. Memantau, menjalankan audit, dan menyelia pelaksanaan aktiviti penguatkuasaan di bawah undang-undang kesihatan awam.
  3. Menyemak fail siasatan bagi kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang kesihatan awam supaya izin Timbalan Pendakwa Raya dapat diperolehi untuk mendakwa pesalah.
  4. Menguruskan data, dokumentasi dan maklumat berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam.
  5. Merancang dan menjalankan latihan termasuk Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penyiasatan dan pendakwaan.
  6. Mengenalpasti keperluan sumber tenaga bagi perkhidmatan Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Pembantu Kesihatan Awam bagi Negeri Pahang.
  7. Menguruskan penempatan dan kebajikan pegawai-pegawai dalam perkhidmatan Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Pembantu Kesihatan Awam di Negeri Pahang.
  8. Menguruskan permohonan kad pengenalan penguatkuasaan, surat perwakilan kuasa penutupan premis makanan, surat perwakilan kuasa mengkompaun di bawah Akta Makanan 1983 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan surat penurunan kuasa sebagai pegawai pendakwa di bawah Kanun Prosedur Jenayah.