• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCDC)

PENGENALAN

Permasalahan penyakit Tidak Berjangkit terutamanya penyakit kardiovaskular (CVD) yang mengancam kita dan dunia pada hari ini adalah amat serius dan membimbangkan. Laporan Pertubuhan kesihatan Sedunia (WHO) yang diterbitkan pada 2005, menyatakan bahawa 60% (iaitu kira-kira 35 juta) dari jumlah kematian di dunia disumbang oleh penyakit-penyakit kronik (penyakit kardiovaskular sebanyak 30%, kanser sebanyak 13%, kecederaan sebanyak 9%, penyakit pernafasan yang kronik sebanyak7%, diabetes sebanyak 2% dan lain-lain penyakit kronik sebanyak 9%). Selain daripada penyabab utama kematian, penyakit tidak berjangkit juga menyumbang kepada beban penyakit (disability life years) dunia iaitu kira-kira 61% dalam tahun 2005 .

Di Malaysia, penyakit tidak berjangkit merupakan antara 10 penyebab utama yang menyumbangkan kepada beban penyakit negara. Laporan KKM juga menunjukkan peningkatan tren penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit kardiovaskular .

Kebanyakan penyakit tidak berjangkit (kardiovaskular, kanser, diabetes dan lain-lain) mempunyai faktor risiko yang sama seperti peningkatan darah tinggi, peningkatan paras gula darah, kegemukan, paras lemak darah yang tinggi, tabiat merokok, pemakanan yang tidak sihat dan cara hidup yang tidak aktif. Peningkatan faktor risiko ini boleh menyumbang ke arah peningkatan penyakit tidak berjangkit.

Penyebab utama epidemik penyakit tidak berjangkit adalah disebabkan oleh beberapa faktor risiko gaya hidup iaitu pemakanan tidak sihat, merokok, tidak aktif secara fizikal dan stres yang di manifestasi melalui faktor risiko biologi seperti lebih berat badan dan obesiti, hipertensi, pre Diabetes dan paras lemak darah yang tinggi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menganggarkan cara hidup tidak cergas dan tidak aktif (sedentary) telah menyumbang kepada 1.9 juta kematian di dunia setiap tahun dan didapati sebanyak 60% penduduk dunia tidak aktif secara fizikal. Di Malaysia, prevalens tidak aktif secara fizikal di kalangan dewasa berumur 19 tahun dan ke atas masih tinggi iaitu 43.7% pada tahun 2006 walaupun kajian menunjukkan tren penurunan (prevales pada tahun 2005 adalah 60.1%, prevales pada tahun 2003 adalah 88.5% dan prevalens pada tahun 1996 adalah 88.4%).

Di Malaysia, kajian faktor risiko NCD pada tahun 2005/2006 (MyNCDS-1) menganggarkan terdapat kira-kira 11.6 juta orang dewasa mempunyai sekurang-kurang satu faktor risiko penyakit yang boleh diubah yang antaranya adalah diet tidak sihat (kadar prevalen 72.8%), tidak aktif secara fizikal (kadar prevalen 60.1%), merokok (kadar prevalen 25.5%), obsiti (kadar prevalen 16.3%), hipertensi (kadar prevalen 25.7%), gula darah abnormal (kadar prevalen 11.0%) dan hiperkolesterolemia (kadar prevalen 53.5%). Kajian Adequacy audit ke atas pengurusan Diabetes dan Hipertensi di fasilti kesihatan pada tahun 2005 pula menunjukkan kualiti rawatan masih tidak memuaskan contohnya peratus pesakit diabetes terkawal hanya 10% dan peratus pesakit hipertensi terkawal hanya 28% sahaja.

Bagi memastikan masalah serius berkaitan penyakit tidak berjangkit ini dapat ditangani dengan berkesan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengujudkan satu cawangan khas - Bahagian Pencegahan dan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) dan satu Unit Pencegahan dan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) yang serupa diujudkan di Jabatan Kesihatan Negeri. Fungsi  utama bahagian dan unit ini ialah bagi merangka polisi, strategi polisi, strategi serta memantau pelaksanaan program-program pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit dapat diuruskan secara optima di setiap peringkat.

 Oleh itu, adalah diharapkan agar implementasi Perkhidmatan Intervensi Faktor Risiko NCD dapat mengekang dan mengurangkan prevalen faktor risiko NCD dan seterusnya dapat menurunkan beban penyakit NCD.

 

MISI

Untuk menyediakan promosi kesihatan yang mencukupi dan berkesan, mengesan awal faktor risiko serta menyediakan program intervensi faktor risiko penyakit, menyediakan rawatan awal dan optima serta menyediakan rehabilitasi penyakit tidak berjangkit di semua peringkat fasiliti kesihatan

 

OBJEKTIF

 • Membentuk strategi, pelan tindakan dan keperluan sumber bagi pelaksanaan program-program pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit bagi mengurangkan morbiditi dan mortaliti Penyakit Tidak Berjangkit supaya tidak lagi menjadi suatu masalah kesihatan umum.
 • Menaikkan taraf kesihatan penduduk melalui pencegahan dan kawalan Penyakit-penyakit Tidak Berjangkit yang berkesan.
 • Meningkatkan kualiti kerja anggota kesihatan dan prasarana pemberian perkhidmatan kesihatan di semua kemudahan kesihatan kerajaan.
 • Mengujudkan sistem pemantauan yang berkesan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan pelan tindakan program-program di semua peringkat kemudahan kesihatan dan supaya maklumat yang diperolehi berupaya digunakan untuk membentuk pelan tindakan negeri yang lebih efektif dan efisyien di masa akan dating.
 • Memastikan aktiviti penambahbaikan program-program dilaksanakan  di semua peringkat bagi meningkatkan kualiti program

 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 1. Kawalan dan Pencegahan Penyakit Kardiovaskular
 2. Kawalan dan Pencegahan Diabetes
 3. Kawalan Tembakau
 4. Daftar Kanser (Cancer Registry)
 5. Pencegahan Keganasan dan Kecederaan
 6. Program Kesihatan Mental
 7. Program Rawatan Terapi Gantian Dengan Metadon

 

RUJUKAN BERKAITAN

http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/115

 

BAHAN PROMOSI

Poster Sihat Tanpa Alkohol : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5, capai6, capai7, capai8, capai9

Poster Aktiivit Fizikal : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5, capai6, capai7

Poster Kawalan Tembakau : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5, capai6, capai7, capai8, capai9

Poster KOSPEN : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5, capai6, capai7, capai8

Poster Kesihatan Mental : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5, capai6, capai7, capai8, capai9, capai10, capai11, capai12, capai13

Risalah Kesihatan Mental : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5, capai6

Risalah Kospen : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5

Risalah Kawalan Tembakau : capai1, capai2

Flyers Kawalan Tembakau : capai1

Flyers Kesihatan Mental : capai1, capai2, capai3, capai4, capai5