• Kemaskini :05-8-2022.

Unit Kesihatan Keluarga

PENGENALAN

Cawangan Kesihatan adalah salah satu cawangan di dalam Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga. Ia bermula daripada satu unit Kesihatan Ibu Mengandung & Kanak-kanak pada tahun 1964.  Semenjak dari itu sehingga tahun 1991, unit ini telah berkembang kepada Program Kesihatan Keluarga. Program-program baru seperti Kesihatan Primer, Kesihatan Warga Tua, Kesihatan Remaja dan Kesihatan Mental telah diperkenalkan pada tahun 1995. Pada tahun berkenaan juga Pusat Kesihatan telah dikenali sebagai Klinik Kesihatan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang komprehensif kepada masyarakat.

Pada tahun 1996, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga telah ditubuhkan di bawah Jabatan Kesihatan Awam. Setahun kemudian, Program Penggalakan Kesihatan Sekolah telah dilancarkan. Sejak penubuhannya, cawangan ini berkembang dengan pesat, dan kini mempunyai 7 unit iaitu Kesihatan Ibu Mengandung dan Perinatal, Kesihatan Kanak-kanak, Sekolah dan Remaja, Kesihatan Wanita, Kesihatan Warga Tua, Kesihatan Mental dan Rehabilitasi.

 

OBJEKTIF

1.

Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang komprehensif dengan penekanan kepada:

 • Pencegahan
 • Penggalakan
 • Kuratif dan Rehabilitasi

2.

Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang sesuai dan secara berintegrasi kepada kumpulan keperluan khas

3.

Menggalakkan dan melindungi kesihatan:

 • Ibu mengandung dan perinatal;
 • Bayi dan kanak-kanak (1-4 tahun)
 • Kanak-kanak sekolah dan remaja
 • Wanita dan kelurga
 • Warga tua

 

AKTIVITI UTAMA

 1. Mengkordinasi dan mengkaji confidential enquiry of maternal death.
 2. Merancang dan mengkordinasi aktiviti kesihatan ibu mengandung dan perinatal.
 3. Mengkaji dan membuat cadangan untuk menentukan standard penjagaan kesihatan.
 4. Merancang,mengkordinasi mengkaji dan mengawasi aktiviti imunisasi bayi, kanak-kanak, kanak-kanak sekolah, ibu mengandung danwanita reproduktif.
 5. Merancang, mengkordinasi dan memantau pelaksanaan aktiviti Program Kesihatan Sekolah.
 6. Merancang, mengkordinasi dan memantau pelaksanaan aktiviti saringan penyakit barah pangkal rahim dan barah buah dada.
 7. Merancang, mengkordinasi dan memantau pelaksanaan aktiviti perancang keluarga.
 8. Merancang, mengkordinasi dan memantau perlaksanaan aktiviti Warga Tua