• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Kesihatan Primer

OBJKTIF AM

Memperkukuhkan perkhidmatan kesihatan primer dari segi segi promosi kesihatan, pencegahan penyakit, pengesanan awal dan rawatan segera, limitasi penyakit dan rehabilitasi di samping meningkatkan perkhidmatan sokongan pembangunan sumber manusia dan pelaksanaan tele-jagaan primer.


OBJEKTIF KHUSUS

  1. Menyediakan perkhidmatan kesihatan yang bersepadu dan komprehensif pada peringkat temu pertama dengan masyarakat. 
  2. Mewujudkan penglibatan dan penyertaan masyarakat ke arah penjagaan kesihatan diri dan keluarga yang mantap.
  3. Mewujudkan kerjasama dengan sektor swasta dan badan bukan kerajaan ke arah perkhidmatan kesihatan primer yang bersepadu dan tanpa sempadan.
  4. Menyediakan perkhidmatan tele-jagaan primer untuk poliklinik komuniti dan klinik desa