• Kemaskini :27-3-2023.

Unit Pemakanan

PENGENALAN

Unit Pemakanan di bawah Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang diperlukan untuk merancang dan membangun Program Pemakanan di negeri Pahang sebagaimana yang ditetapkan oleh Bahagian Pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ianya juga merupakan penyelaras bagi pelaksanaan Program Pemakanan di peringkat agensi-agensi dan jabatan-jabatan lain berlandaskan Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia dan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (2006 - 2015).

Program Pemakanan ini dirancang untuk pelaksanaannya di peringkat negeri oleh Ketua Penolong Pengarah Kanan (Pengawasan/Pemulihan Pemakanan) dan Ketua Penolong Pengarah (Promosi Pemakanan).

 

DASAR PEMAKANAN KEBANGSAAN MALAYSIA

Dasar Pemakanan Kebangsaan Malaysia berusaha memastikan kesejahteraan penduduk dicapai dan dikekalkan melalui pemakanan. Dasar ini bertujuan untuk memastikan agar segenap lapisan masyarakat mendapat bekalan makanan yang mencukupi, berzat, selamat dan berkualiti. Ia mengalakkan dan menyokong strategi bagi amalan pemakanan yang sihat. Dasar ini juga akan menyatupadukan dan menggemblengkan usaha pihak yang berkepentingan dalam perancangan, pelaksanaan serta penilaian program makanan dan pemakanan yang berkesan dan mampan.

 

 

PELAN TINDAKAN PEMAKANAN KEBANGSAAN MALAYSIA (2006 - 2015)

Pelan Tindakan Pemakanan ini adalah yang kedua dirangka untuk jangka masa 2006 hingga 2015. Ia merupakan pela pemakanan yang komprehensif untuk pembangunan pemakanan negara dan negeri. Ia telah menetapkan pelbagai strategi dan petunjuk yang perlu dicapai oleh setiap negeri sehingga tahun 2015.

 

 

OBJEKTIF

Objektif Unit Pemakanan adalah untuk  :

 • Mempromosi makanan dan amalan pemakanan sihat di kalangan masyarakat.
 • Mencegah dan mengawal penyakit-penyakit berkaitan pemakanan melaui makanan dan amalan pemakanan sihat.

 

WAWASAN

 Pemakanan yang baik untuk membina kehidupan berkualiti dan masyarakat yang produktif.

 

MISI

Memberi perkhidmatan pemakanan yang cekap dan berkesan agar masyarakat dapat mengamalkan pemakanan yang sihat dan sempurna.

 

AKTIVITI

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit Pemakanan di peringkat negeri  :

 

1.  Pembangunan/Pengawasan Pemakanan

 • Menyelaras pelaksanaan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (2006 - 2015) di peringkat negeri.
 • Membangun dan menyelaras pelaksanaan sistem pengawasan pemakanan di peringkat negeri bagi semua peringkat umur.
 • Menyelaras penubuhan Pusat Maklumat Pemakanan di daerah sebagai pusat rujukan bagi maklumat pemakanan. Pusat Maklumat Pemakanan di daerah Jerantut adalah yang pertama di negeri Pahang.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan aktiviti penyelidikan pemakanan di negeri Pahang.
 • Merancang perkembangan sumber manusia dan latihan dalam bidang pemakanan.
 • Merangka dasar-dasar berkaitan pemakanan bersama-sama Bahagian Pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menetukan halatuju pengurusan dan pembangunan perkhidmatan pemakanan di negeri dan daerah.

 

2.  Promosi Pemakanan

 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan aktiviti promosi pemakanan sihat untuk semua peringkat masyarakat di kemudahan-kemudahan kesihatan, tempat kerja dan sekolah.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan aktiviti promosi penyusuan susu ibu kepada orang awam.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan konsep Hospital Rakan Bayi dihospital-hospital kerajaan dan swasta.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan konsep Inisiatif Klinik Rakan Bayi (IKRAB) di semua klinik-klinik kesihatan di daerah.
 • Menyelaras aktiviti pemantauan Tata Etika Makanan Bayi dan Produk Berkaitan di peringkat negeri dan daerah yang bertujuan menyokong pelaksanaan promosi pemyusuan susu ibu.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan Konsep Katering Sihat di kalangan keterer, operator serta pengendali makanan yang menyediakan makanan semasa jamuan mesyuarat jabatan atau semasa majlis-majlis rasmi dan keraian yang melibatkan agensi dan jabatan kerajaan yang lain.
 • Merancang dalam pembentukan bahan-bahan pendidikan pemakanan mengikut kumpulan sasaran.
 • Merancang dan melaksanakan penyelidikan dan latihan berkaitan promosi pemakanan.

 

3.  Pemulihan Pemakanan

 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan bagi penambahbaikan Program Makanan Tambahan Susu Tepung Penuh Krim di kalangan ibu dan kanak-kanak yang memenuhi kriteria.
 • Merancang dan menyelaras pelaksanaan Pengurusan Kanak-Kanak Kurang Berat Badan (KBB) peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan menyelaras pemantauan Program Pencegahan dan Kawalan Gangguan Akibat Kekurangan Iodin peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan meyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemakanan bagi pencegahan dan pengawalan anemia di kalangan ibu mengandung peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan meyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemakanan bagi pencegahan dan pengawalan anemia di kalangan remaja peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan meyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemakanan bagi pencegahan dan pengawalan obesiti di kalangan pelajar sekolah rendah, menengah dan dewasa peringkat negeri dan daerah.
 • Merancang dan menyelaras pembentukan bahan-bahan pendidikan pemakanan bagi pencegahan dan pemulihan kepada penyakit-penyakit berkaitan pemakanan (NCD) peringkat negeri.
 • Merancang dan meyelaras pelaksanaan penyelidikan dan latihan berkaitan pemulihan pemakanan.

 

PENCAPAIAN PENTING

 1. Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi Program Pemakanan.
 2. Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan
 3. Program Pencegahan dan Kawalan Gangguan Akibat Kekurangan Iodin
 4. Inisiatif Hospital Rakan Bayi
 5. Inisiatif Klinik Rakan Bayi
 6. Konsep Katering Sihat
 7. Program Pencegahan dan Kawalan Obesiti di kalangan pelajar sekolah rendah, menengah dan dewasa.