• Kemaskini :05-8-2022.

Unit Vektor

OBJEKTIF JABATAN

Untuk menjalankan program Kesihatan Awam di peringkat negeri.  Menjalankan dasar-dasar Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan menguruskan sumber-sumber kakitangan sumber manusia dan kewangan secara cekap dan berkesan dalam membantu perjalanan perkhidmatan kesihatan di peringkat negeri supaya objektif Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dalam membekalkan fungsi perkhidmatan kesihatan bermutu tinggi di peringkat negeri dicapai.

 

VISI

Visi Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Negeri Pahang ialah ke arah peningkatan kualiti hidup individu, keluarga dan masyarakat melalui sistem kesihatan yang berkualiti, adil dan saksama, cekap dan serasi pelanggan.

 

MISI

Untuk melahirkan individu, keluarga dan masyarakat yang sihat, Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Negeri Pahang akan :

  • Mengadakan program kesihatan yang komprenhensif dan bersepadu untuk setiap individu, keluarga dan masyarakat;
  • Menggalakkan penglibatan masyarakat di dalam penjagaan kesihatan melalui peningkatan kesedaran setiap individu, keluarga dan masyarakat;
  • Memupuk kerjasama dan penyertaan pelbagai sektor dan agensi kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan di dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti kesihatan.