• Kemaskini :26-1-2024.

Unit Kewangan

FUNGSI

i.

Merancang dan mengawal semua urusan kewangan jabatan di peringkat negeri

ii.

Menguruskan baucar-baucar bayaran, pesanan tempatan, pinjaman dan lain-lain lagi;  

iii.

Menerima waran-waran peruntukan dan menyalurkan sub-waran ke daerah dan hospital kawalan

iv.

Menyelia rekod-rekod potongan pinjaman KWSP, sewa bil dan lain-lain lagi

v.

Menyelenggarakan dan mengemaskini semua rekod berkaitan dengan kewangan seperti buku vot

vi.

Memastikan supaya semua hasil dikutip pada kadar yang betul serta tepat pada masanya dan di akaunkan dengan teratur

vii.

Memastikan sistem kawalan dalaman diwujudkan bagi melindungi aset-aset dan wang kerajaan.

viii.

Memastikan pengurusan kewangan dipatuhi diperingkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Akta Acara Kewangan, Peraturan Pengurusan Stor dan lain-lain lagi.