• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Pembangunan

Objektif

Untuk memudahkan pencapaian dan pemeliharaan taraf kesihatan setiap individu bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan dalam bidang ekonomi dan sosial melalui peningkatan dan penambahbaikan fasiliti kesihatan

Fungsi

 • Perancangan & Kewangan
 • Pentadbiran dan Penilaian Keputusan
 • Pemantauan Projek

Perancangan & Kewangan

 • Perolehan tanah dan projek baru
 • Pemohonan projek Rancangan Malaysia 5 tahun (RMK)
 • Permohonan peruntukan bagi Projek Pembangunan di bawah P42
 • Pemantauan prestasi perbelanjaan keseluruhan
 • Perolehan Penyewaan Premis Hak Milik PTP

Pentadbiran dan Penilaian Keputusan

 • Hal ehwal pentadbiran unit
 • Urusetia Mesyuarat
 • Menyelaras penilaian outcome program Pembangunan ke KKM
 • Menyelaras permohonan peruntukan di bawah P42
 • Menyelaras laporan prestasi kewangan dan fizikal P42

Pemantauan Projek

 • Menyediakan skop kerja dan spesifikasi projek (bagi kerja-kerja yang tidak melibatkan struktur)
 • Menyelia dan memantau urusan perolehan di PTJ
 • Memantau dan mengemaskini laporan fizikal projek-projek RMK dan P42 (BP6)
 • Menyelaras permohonan projek P42 dari PTJ termasuk site visit
 • Menghadiri mesyuarat tapak