• Kemaskini :05-8-2022.

Unit Teknologi Maklumat

Pengenalan

Unit Teknologi Maklumat diwujudkan untuk memberi sokongan teknikal IT dan aplikasi kepada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang bagi memastikan kemudahan dan perkhidmatan IT dapat digunakan dalam membantu Jabatan menjalankan fungsi-fungsinya dengan cekap dan berkesan.

Fungsi

 • Memberi khidmat nasihat dan perundingan ICT kepada unit-unit di bawah JKNP dan semua PTJ dibawah seliaan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang.
 • Membangun dan menyelenggara aplikasi sistem maklumat.
 • Memberikan khidmat sokongan dan bantuan teknikal supaya penggunaan komputer oleh anggota JKNP adalah secara lebih sistematik dan \'fully utilise\'
 • Mengurus dan memantau infrastruktur rangkaian HMIS2 dan EG*NET yang menggunakan aplikasi CDCIS, Email, eSPKB, ePEROLEHAN dan HRMIS.

Sistem-sistem yang dikendalikan oleh Unit Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat ini memantau dan menyelenggara semua sistem maklumat yang terdapat di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Sistem-sistem tersebut ialah:-

 • Sistem eSPKB (Jabatan Akauntan Negara)
 • Sistem ePEROLEHAN (Perbendaharan)
 • Sistem HRMIS (Human Resource Management Information System - JPA)
 • Sistem PMC (Project Monitoring System)
 • Sistem Maklumat Kawalan Penyakit Berjangkit (CDCIS – KKM)
 • Sistem Maklumat Rekod Pesakit (SMRP)
 • Sistem Maklumat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)
 • Sistem eREPORTING (Unit kesihatan Keluarga)
 • eGL (Modul HRMIS)
 • Program Office Automation (OA)
 • Intranet*Online Office Automation
 • Sistem Perakam Waktu Elektronik (eJARI) – Office Automation
 • Laman Web Jabatan Kesihatan Negeri Pahang