• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Kualiti Perubatan

-       Menyelaras, memantau dan menganalisa data-data dan aktiviti inisiatif kualiti di hospital dan di Bahagian Perubatan, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang

-       Mengadakan latihan-latihan berkaitan kualiti yang diperlukan kepada hospital-hospital.

-       Mengadakan latihan-latihan berkaitan kawalan infeksi yang diperlukan kepada hospital-hospital bersama-sama Unit Kejururawatan

-       Mewujudkan dan melaksanakan mekanisma penambahbaikan dalam mempromosikan bentuk, tatacara atau kaedah baru yang boleh diguna-pakai dalam peningkatan kualiti perkhidmatan hospital-hospital,

-       Menyelaras dan membuat penilaian aktiviti peningkatan kualiti hospital-hospital