• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Pengurusan Perubatan

UNIT PENGURUSAN PERUBATAN

-       Merancang, menyelaras serta memantau peruntukan kewangan

-       Merancang, menyelaras serta memantau sumber manusia

-       Merancang, menyelaras serta memantau latihan-latihan dalam perkhidmatan

-       Merancang, menyelaras dan memantau projek-projek pembangunan hospital dalam negeri Pahang

-       Menyelaras dan menyiasat serta menyelesaikan apa jua aduan-aduan berkaitan hospital

-       Menyelaras dan memantau aktiviti Liputan Perubatan