• Kemaskini :16-4-2024.

Unit Rekod Perubatan

PENGENALAN

Bertanggungjawab memantau dan menyelia laporan bulanan, tahunan Perkhidmatan Rawatan Pesakit Hospital dan Pesakit Luar Kesihatan di Negeri Pahang menerusi Sistem Maklumat Pengurusan Kesihatan (HMIS), Sistem Maklumat Rawatan Pesakit Dalam (E-SMRP), Sistem Casemix (Malaysia DRG Casemix System) dan juga laporan dari hospital swasta melalui Sistem e-Reporting. Mengurus dan menyelia aktiviti-aktiviti perkhidmatan rekod perubatan mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

OBJEKTIF

Memastikan laporan yang diterima dari hospital dan kesihatan adalah tepat, cepat dan berkualiti disimpan dengan selamat bagi memenuhi keperluan untuk meningkatkan perkhidmatan perubatan dan kesihatan serta membantu pihak perancang dan pengurus program menetukan keperluan masa depan.

 

AKTIVITI

  • Mengumpul, menyemak, menganalisa, menyimpan dan menjaga maklumat kesihatan yang dibekalkan oleh hospital dan Pejabat Kesihatan Negeri Pahang.
  • Mengumpul, menyemak, menganalisa, menyimpan dan menjaga maklumat kesihatan daripada kemudahan dan perkhidmatan jagaan swasta bagi Negeri Pahang.
  • Menyemak, menyimpan dan menganalisa data dalam ‘Sistem Casemix’
  • Menerima dan menghasilkan laporan ‘HPIA’ dan ‘Incident Reporting’
  • Mengurus permohonan penubuhan Lembaga Perubatan.
  • Merancang dan mengendalikan kursus, seminar, bengkel bagi anggota Unit Rekod Perubatan di Peringkat Hospital dan Negeri.