• Kemaskini :05-8-2022.

AKRAB

 

 

 

 

Pengenalan AKRAB JKNP

(1)
AKRAB adalah nama khusus yang diberikan kepada Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam sebagaimana yang termaktub di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/1999.

(2)
Panduan Aplikasi Psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam telah dikeluarkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18/2005.

(3)
AKRAB adalah program Pembimbing Rakan Sekerja berkonsepkan rakan membantu rakan berteraskan kepada Asas Kaunseling Profesional

 

 

 

LOGO AKRAB

 

 

 

 

VISI & OBJEKTIF AKRAB

 

 

 

MISI AKRAB JKNP

(1)
Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi

(2)
Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan perlaksanaan aktiviti AKRAB

(3)
Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan kehidupan

(4)
Bertindak sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah

 

 

Matlamat AKRAB JKNP

(i)
Berkongsi Ilmu

(ii)
Sokongan kepada perubahan

(iii)
Budaya kerja berpasukan

(iv)
Memperkuatkan semangat

(v)
Berkongsi masalah

(vi)
Meneguhkan perubahan

 

 

Peranan AKRAB JKNP

(1)

(1.1) Buku Log Sesi Bimbingan AKRAB

(1.2) Laporan berkala sesi bimbingan AKRAB

(2)
Mengadakan program perkongsian ilmu / maklumat / peningkatan profesionalisme

(3)
Pengenalpastian bakat (talent identification) - AKRAB Pakar

(4)
Membantu pelaksanaan program intervensi dan pembangunan pegawai dalam tempoh pemerhatian dasar pemisah – AKRAB Care

 

 

Faedah AKRAB

(1)
Mewujudkan pekerja yang kompeten

(2)
Mewujudkan suasana kerja yang harmoni

(3)
Membantu mencari penyelesaian

(4)
Pegawai atasan lebih empati kepada masalah kumpulan bawahan

 

 

Carta Organisasi AKRAB JKNP

 

 

 

Buletin AKRAB

2019 2021