• Kemaskini :05-8-2022.

Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KPAS)

PENGENALAN

 

Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar telah ditubuhkan di Negeri Pahang sejak tahun 1997. Program Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar merangkumi dua aktiviti iaitu Kesihatan Pekerjaan dan Kesihatan Alam Sekitar. Kesihatan Pekerjaan adalah kaitan di antara reaksi kesihatan dengan pekerjaan dan persekitaran tempat kerja. Ia adalah satu cabang perubatan pencegahan berhubung dengan kesihatan pekerjaan secara menyeluruh di mana penumpuan adalah kepada penentu persekitaran penyakit dan kaedah pencegahan tersebut. Kesihatan Alam Sekitar adalah kesan-kesan ke atas manusia oleh faktor-faktor samada fizikal, kimia, sosial, biologi dan psikososial yang ujud didalam persekitaran manusia.

 

 

OBJEKTIF ORGANISASI

 

i)                    Untuk mempromosikan dan mengekalkan tahap kesihatan para pekerja dari segi fizikal, mental dan social pada tahap yang paling tinggi

 

ii)                  Untuk membentuk persekitaran yang sihat ke arah kesejahteraan melalui kawalan promosi dan pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan persekitaran

 

 

VISI

 

Ke arah negara dan pekerja yang sihat dan produktif melalui promosi kesihatan pekerja dan alam sekitar untuk mencapai kesihatan yang mampan bagi setiap individu

 

MISI

 

Untuk mempromosikan taraf kesihatan yang berkualiti melalui pencegahan dan kawalan penyakit, kecederaan dan ketidakupayaan yang disebabkan oleh interaksi di antara manusia dan pekerjaan

 

AKTIVITI-AKTIVITI UNIT

 

 

1. Program Kesihatan Pekerjaan

                        1.1 Program Survelans

           i. Penyakit pekerjaan             

 •  
  •  
   •  
    • Penyakit Kulit Pekerjaan
    • Penyakit Paru-paru Pekerjaan
    • Kecederaan di kalangan anggota kesihatan
    • Keracunan Kimia dan Pestisid
    • Penyakit Hilang Pendengaran

ii. Survelan Kecederaan Oleh Alatan Tajam

                        1.2  Program Promosi Kesihatan Di Tempat Kerja KKM               

 • Penilaian Risiko Ditempat Kerja
 •  
  •  
   •  
    • Audit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

1.3 Program Penjagaan Kesihatan Di Tempat Kerja

 •  
  •  
   •  
    • Pengawasan Perubatan (Medical Surveillance)  Pekerja
    • Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan 
    • Imunisasi Hepatitis B Anggota Kesihatan

1.4 Program Kepastian Kualiti ("Quality Assuarance Indikator") (Kadar Kejadian Tercucuk Jarum Di kalangan Anggota Kesihatan KKM)

1.5 Perkhidmatan Klinik (Kes. Pekerjaan)

 • Pengawasan Perubatan Angota berisiko Tinggi
 • Diagnosis, Rawatan dan Pengendalian Penyakit-penyakit Pekerjaan

 

2  Program Kesihatan Alam Sekitar

2.1 Sanitasi Alam Sekitar

                        - Penilaian Kesihatan Persekitaran Institusi Berisiko Tinggi

 •  
  •  
   •  
    • Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN)
    • Depot Tahanan Imigresen Kemayan, Bera
    • Penjara (Penjara Penor dan Penjara Bentong)
    • Pemeriksaan Sanitari Sekolah
    • Perumahan / Ladang / Estet

                       - Penyiasatan Aduan Alam Sekitar

2.2 Program Survelans Penyakit berkaitan Alam Sekitar

 •  
  •  
   •  
    • Penyakit Berkaitan Jerebu
    • Penyakit-penyakit lain berkaitan Alam Sekitar

2.3 Program Penempatan Sejahtera

 • Penempatan Sejahtera di daerah-daerah

Ø  Kuantan - Pasar Sejahtera

Ø  Raub  - Kampong Orang Asli Sejahtera

Ø  Lipis - Kampong Orang Asli Sejahtera

Ø  Jerantut

-       Taman rekreasi sejahtera

-       Kampong Orang Asli Sejahtera

Ø  Rompin - Pulau Sejahtera

Ø  Maran

-       Klinik Desa Sejahtera

-       Medan Selera Sejahtera

-       Klinik Kesihatan Sejahtera

Ø  Bentong- Kampong Sejahtera

Ø  Temerloh

-       Pejabat Kesihatan Sejahtera

-       Industri Sejahtera

Ø  Bera - Klinik Kesihatan sejahtera

Ø  Pekan - Sekolah Sejahtera